to-top-circle
Kam zuidwest friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland

RI&E bouwsector

RI&E voor de bouwsector

We willen graag uw aandacht vestigen op het belang van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in de bouwsector. Daarnaast willen we u kennis laten maken met onze organisatie, KAM Zuidwest Friesland, die gespecialiseerd is in het uitvoeren van RI&E's binnen de bouwsector.


Waarom is een RI&E verplicht?

Een RI&E is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven in Nederland, dus ook voor bouwbedrijven. Het doel van een RI&E is om in kaart te brengen welke risico's er binnen een organisatie aanwezig zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Op basis hiervan kunnen passende maatregelen worden genomen om deze risico's te verminderen of zelfs volledig uit te sluiten.

Waarom is een RI&E belangrijk?

Binnen de bouwsector zijn er specifieke risico's waar rekening mee gehouden moet worden. Denk bijvoorbeeld aan valgevaar bij het werken op hoogte, het gebruik van zware machines en gereedschappen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid van instabiele constructies. Door middel van een gedegen RI&E kan worden bepaald welke maatregelen nodig zijn om deze specifieke risico's te beheersen.

De voordelen van een RI&E

Het uitvoeren van een RI&E brengt diverse voordelen met zich mee:
• Veiligheid: Door het identificeren en evalueren van risico's kunnen passende maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen.
• Gezondheid: Een goede RI&E houdt ook rekening met mogelijke gezondheidsrisico's, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen of fysieke belasting.
• Wettelijke eisen: Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen voorkomt boetes en problemen met inspecties.
• Efficiëntie: Door het nemen van preventieve maatregelen kan er efficiënter gewerkt worden, zonder dat er tijd verloren gaat door ongevallen of gezondheidsproblemen.

Hoe gaat KAM Zuidwest Friesland te werk?

Bij KAM Zuidwest Friesland hebben wij ruime ervaring in het uitvoeren van RI&E's binnen de bouwsector. Onze deskundige medewerkers zijn op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en hebben kennis van de specifieke risico's die spelen binnen de bouwbranche. Zij voeren een grondige inventarisatie uit op uw locatie, waarbij alle relevante aspecten worden meegenomen. Naast het uitvoeren van de RI&E biedt KAM Zuidwest Friesland ook ondersteuning bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). In dit plan wordt beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om de geïdentificeerde risico's aan te pakken. Hierbij wordt rekening gehouden met de prioriteit van elk risico en wordt er een realistisch tijdschema opgesteld voor het implementeren van de maatregelen.

Samenwerking met KAM Zuidwest Friesland

Door samen te werken met KAM Zuidwest Friesland kunt u ervan verzekerd zijn dat uw bouwbedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarnaast zorgt een goede RI&E ervoor dat uw medewerkers in een veilige werkomgeving kunnen opereren, wat resulteert in minder ongevallen en ziekmeldingen.

Wacht niet langer en neem contact met ons op om een afspraak te maken voor het uitvoeren van een RI&E binnen uw bouwbedrijf. Samen zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving!

Ons werkgebied is; Friesland, Groningen, Flevoland en Drenthe.

Voorkom ongevallen, zorg voor een veilige werkomgeving!


Cookies

Voor een goede werking maakt deze website gebruik van standaard functionele cookies, en van analytische cookies om jou de beste surfervaring te kunnen bieden.
Wil je geen analytische cookies? Schakel ze hier dan uit.

Meer informatie