Kam zuidwest friesland
to-top-circle
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland

RI&E Friesland

De specialist in Risico-Inventarisatie en Evaluatie

In de provincies Friesland, Drenthe en Groningen is KAM Zuidwest Friesland dé specialist op het gebied van Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als werkgever ben je verplicht om een RI&E uit te voeren volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet heeft als doel om veilig en gezond werken te bevorderen. Sinds 1 januari 1994 geldt deze verplichting voor alle werkgevers, ongeacht de grootte van het bedrijf..


Wat is een RI&E eigenlijk

Maar wat houdt een RI&E precies in? Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie is een gestructureerde methode om alle mogelijke risico's binnen jouw organisatie in kaart te brengen. Hierbij worden niet alleen de risico's voor werknemers meegenomen, maar ook die voor vrijwilligers.

Een RI&E bestaat uit verschillende stappen. Allereerst wordt er gekeken naar de mogelijke gevaren en risicofactoren binnen het bedrijf. Dit kan variëren van fysieke gevaren zoals valpartijen of blootstelling aan gevaarlijke stoffen, tot mentale belasting door bijvoorbeeld hoge werkdruk.

Vervolgens wordt er geëvalueerd hoe groot het risico is dat deze gevaren daadwerkelijk tot schade of letsel kunnen leiden. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de frequentie waarmee medewerkers worden blootgesteld aan het risico, de ernst van mogelijke gevolgen en de mogelijkheden om het risico te beheersen.

Op basis van deze inventarisatie en evaluatie wordt er een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan beschrijft welke maatregelen er genomen moeten worden om de geïdentificeerde risico's te beheersen of indien mogelijk zelfs te elimineren. Het is belangrijk dat dit plan concreet en haalbaar is, zodat het daadwerkelijk kan bijdragen aan veilig en gezond werken binnen de organisatie.

Kam Zuidwest Friesland)

KAM Zuidwest Friesland heeft ruime ervaring in het uitvoeren van RI&E's in diverse branches. Met hun deskundige team kunnen zij jouw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van een gedegen RI&E. Door de brede kennis en expertise kunnen zij specifieke risico's voor jouw bedrijf snel identificeren en passende maatregelen voorstellen.

Belangrijk bij een RI&E

Het is belangrijk om te benadrukken dat een RI&E niet alleen een verplichting is, maar vooral ook een investering in de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers. Door mogelijke gevaren tijdig in kaart te brengen en hierop actie te ondernemen, kun je ernstige incidenten voorkomen en bijdragen aan een prettige werkomgeving waarin medewerkers zich veilig voelen.

Voordeel RI&E

Daarnaast kan het uitvoeren van een RI&E ook financiële voordelen opleveren. Verzekeraars stellen vaak lagere premies beschikbaar voor bedrijven die aantoonbaar aandacht besteden aan arbeidsveiligheid. Bovendien kunnen efficiëntere werkprocessen en een lager ziekteverzuim resulteren in kostenbesparingen.

Conclusie

Kortom, een RI&E is niet alleen een verplichting, maar vooral ook een waardevol instrument om veilig en gezond werken te bevorderen. Met de expertise van KAM Zuidwest Friesland ben je verzekerd van een professionele en gedegen uitvoering van de RI&E voor jouw organisatie. Neem vandaag nog contact op met KAM Zuidwest Friesland en zet de eerste stap naar een veilige en gezonde werkomgeving voor jouw medewerkers.


RI&E regelgeving

Algemene informatie over de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Hier kunt u de boete bedragen vinden, en hoe het zit. Deze informatie komt van het arbonet.
Link naar pagina

Wet Kwaliteit borging

Algemene informatie over de Wet Kwaliteit Borging (WKB)
Link naar pagina

Pur schuim

Algemene informatie over de nieuwe regelgeving over purschuim
Link naar pagina

Gevaarlijke stoffen en straling

Algemene informatie over gevaarlijke stoffen en straling
Link naar pagina

Cookies

Voor een goede werking maakt deze website gebruik van standaard functionele cookies, en van analytische cookies om jou de beste surfervaring te kunnen bieden.
Wil je geen analytische cookies? Schakel ze hier dan uit.

Meer informatie