to-top-circle
Kam zuidwest friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland

Keuring NEN-3140Keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN-3140

In Nederland is het keuren van elektrische arbeidsmiddelen een belangrijk onderdeel van de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer. Elektrische apparaten en gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn als ze niet regelmatig worden geïnspecteerd en goedgekeurd. In dit artikel zullen we ingaan op de keuringseisen volgens de NEN-3140 norm, het belang van het CE-keurmerk en de rol van gecertificeerde keurmeesters.

Arbo besluit hoofdstuk 7

De keuringseisen voor elektrische arbeidsmiddelen zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 van het Arbo besluit. Dit hoofdstuk heeft betrekking op elektrotechnische installaties en werkzaamheden. Paragraaf 7.3 behandelt specifiek de periodieke inspectie van elektrisch gereedschap, terwijl paragraaf 7.4a zich richt op draagbaar klimmaterieel zoals ladders en trappen.

NEN-3140 keuringen

De NEN-3140 norm is een belangrijke richtlijn voor het veilig werken met elektrisch gereedschap en apparatuur. Deze norm beschrijft onder andere de eisen voor periodieke inspecties en keuringen van elektrische arbeidsmiddelen. Het doel hiervan is om ongevallen te voorkomen die kunnen ontstaan door defecte of onveilige elektrische apparaten.

CE-keurmerk

Het CE-keurmerk is een verplichte markering voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verkocht. Het keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan de relevante Europese richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn. Elektrische arbeidsmiddelen moeten voorzien zijn van het CE-keurmerk om te kunnen worden gebruikt op de werkvloer.

Het CE-keurmerk betekent echter niet automatisch dat het apparaat periodiek geïnspecteerd en goedgekeurd is. Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen blijft een aparte verantwoordelijkheid en moet volgens de NEN-3140 norm worden uitgevoerd.

Gecertificeerde keurmeesters

Volgens de NEN-3140 norm moeten periodieke inspecties en keuringen van elektrische arbeidsmiddelen worden uitgevoerd door gecertificeerde keurmeesters. Deze keurmeesters hebben specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van elektrotechniek en veiligheidsvoorschriften.

Een gecertificeerde keurmeester kan beoordelen of een elektrisch arbeidsmiddel voldoet aan alle veiligheidseisen en in goede staat verkeert. Indien nodig kan hij of zij reparaties of vervangingen adviseren om mogelijke risico's te verminderen. Na goedkeuring ontvangt het arbeidsmiddel een keuringssticker of -certificaat, waarmee de geldigheid van de keuring kan worden aangetoond.

KAM Zuidwest Friesland Keuren Arbeidsmiddelen

Als werkgever is het belangrijk om samen te werken met een betrouwbare en gekwalificeerde organisatie voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen. KAM Zuidwest Friesland Keuren Arbeidsmiddelen is zo'n organisatie die gespecialiseerd is in het uitvoeren van periodieke inspecties en keuringen volgens de NEN-3140 norm.

KAM Zuidwest Friesland Keuren Arbeidsmiddelen beschikt over gecertificeerde keurmeesters die grondige inspecties uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw elektrische arbeidsmiddelen veilig zijn voor gebruik. Ze controleren niet alleen op mogelijke defecten, maar ook op correcte aarding, isolatieweerstand en beschermingsmaatregelen.

Keuringseisen

De NEN-3140 norm schrijft voor dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig moeten worden geïnspecteerd en gekeurd. De frequentie van deze keuringen hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het arbeidsmiddel, de intensiteit van gebruik en risico's die ermee gepaard gaan.

Tijdens een keuring wordt onder andere gelet op de staat van het snoer, stekkers en stopcontacten, eventuele beschadigingen aan behuizingen, de werking van schakelaars en beveiligingen, en de algemene veiligheid van het arbeidsmiddel.

Naast periodieke keuringen moeten elektrische arbeidsmiddelen ook regelmatig worden gecontroleerd door gebruikers zelf. Dit wordt visuele inspectie genoemd en heeft als doel om mogelijke defecten of beschadigingen vroegtijdig te signaleren.

Conclusie

Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN-3140 norm is essentieel voor een veilige werkomgeving. Het CE-keurmerk geeft aan dat een apparaat voldoet aan Europese richtlijnen, maar zegt niets over periodieke inspecties en keuringen. Gecertificeerde keurmeesters zoals die van KAM Zuidwest Friesland Keuren Arbeidsmiddelen kunnen deze keuringen uitvoeren en ervoor zorgen dat uw elektrische arbeidsmiddelen veilig zijn voor gebruik.

Door regelmatige inspecties en keuringen te laten uitvoeren, kunt u ongevallen voorkomen en voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkvloer.

Kosten voor keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN-3140

Zie voor de kosten van keuren elektrische arbeidsmiddelen op onze tarieven pagina.


Cookies

Voor een goede werking maakt deze website gebruik van standaard functionele cookies, en van analytische cookies om jou de beste surfervaring te kunnen bieden.
Wil je geen analytische cookies? Schakel ze hier dan uit.

Meer informatie