to-top-circle
Kam zuidwest friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland

RI&E Boerderij en Land- en Tuinbouw Verplicht

Het is verplichte een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor boerderijen en land- en tuinbouwbedrijven. Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke risico's die gepaard gaan in deze sector, zodat er preventieve maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid van werknemers, dieren en het milieu te waarborgen.


Wat is een RI&E?

Een RI&E is een wettelijk verplicht instrument waarmee werkgevers in kaart moeten brengen welke arbeidsrisico's er binnen hun bedrijf bestaan. Dit geldt ook voor boerderijen en land- en tuinbouwbedrijven. Door middel van een grondige inventarisatie worden alle mogelijke gevaren geïdentificeerd, zoals fysieke belasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, valgevaar, etc.

Vervolgens wordt er een evaluatie gemaakt van deze risico's: hoe groot is de kans dat ze zich voordoen en wat is het mogelijke gevolg? Op basis van deze evaluatie kunnen er passende maatregelen worden genomen om de risico's te beperken of zelfs uit te sluiten.

Waarom is een RI&E belangrijk voor boerderijen en land- en tuinbouwbedrijven?

In de agrarische sector zijn er diverse specifieke risico's waar rekening mee gehouden moet worden. Denk hierbij aan het werken met machines, het hanteren van dieren, blootstelling aan bestrijdingsmiddelen, werken op hoogte, etc. Het uitvoeren van een RI&E helpt bij het identificeren van deze risico's zodat er passende maatregelen getroffen kunnen worden om ongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Bovendien is een RI&E ook belangrijk om te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan werkgevers. Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot hoge boetes en in ernstige gevallen zelfs tot stillegging van het bedrijf.

Hoe gaat KAM Zuidwest Friesland te werk?

KAM Zuidwest Friesland is gespecialiseerd in het uitvoeren van RI&E's voor boerderijen en land- en tuinbouwbedrijven. Onze ervaren adviseurs komen bij u op locatie om alle relevante aspecten in kaart te brengen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met u als ondernemer en uw medewerkers, zodat iedereen betrokken is bij het inventariseren van de risico's.

Na de inventarisatie volgt een gedegen evaluatie, waarbij we samen met u kijken naar mogelijke maatregelen om de risico's te beperken. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke eisen en richtlijnen die gelden voor boerderijen en land- en tuinbouwbedrijven. Onze adviseurs hebben kennis van zaken en kunnen u adviseren over de beste aanpak voor uw specifieke situatie.

De voordelen van een RI&E

Het uitvoeren van een RI&E brengt diverse voordelen met zich mee: • Veiligheid: Door het identificeren en evalueren van risico's kunnen passende maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen.
• Gezondheid: Een goede RI&E houdt ook rekening met mogelijke gezondheidsrisico's, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen of fysieke belasting.
• Wettelijke eisen: Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen voorkomt boetes en problemen met inspecties.
• Efficiëntie: Door het nemen van preventieve maatregelen kan er efficiënter gewerkt worden, zonder dat er tijd verloren gaat door ongevallen of gezondheidsproblemen.

Contacteer KAM Zuidwest Friesland

Heeft u een boerderij of land- en tuinbouwbedrijf en wilt u een RI&E laten uitvoeren? Neem dan contact op met KAM Zuidwest Friesland. Ons werkgebied is; Friesland, Groningen, Flevoland en Drenthe. Onze adviseurs staan voor u klaar om u te helpen bij het in kaart brengen en beheersen van de risico's binnen uw bedrijf.

Voorkom ongevallen, zorg voor een veilige werkomgeving!


Cookies

Voor een goede werking maakt deze website gebruik van standaard functionele cookies, en van analytische cookies om jou de beste surfervaring te kunnen bieden.
Wil je geen analytische cookies? Schakel ze hier dan uit.

Meer informatie